Usluge

Knjigovodstveni obrt MATEA Rijeka | Knjigovodstvene i računovodstvene usluge

Na ovoj stranice nalaze se detaljniji opisi knjigovodstveno-računovodstvenih usluga koje nudimo našim klijentima. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezanih za naše usluge ili su Vam potrebne dodatne informacije, molimo da nas KONTAKTIRATE.


Financijsko knjigovodstvo, glavna knjiga i dnevnik knjiženja

Temeljnice, Izvodi – kunski i devizni

Robno-materijalno knjigovodstvo

Kalkulacije, primke, otpremnice i izdatnice.

Knjige ulaznih računa

Tuzemni PPO, obračunani PDV pri uvozu, isporuke p.o. bez sjedišta u RH, stjecanje dobara iz EU, primljene usluge iz EU.

Knjige izlaznih računa

Prema izdanim računima ili naplaćenim naknadama.

Knjiga primitaka i izdataka

Za obrtnike i samostalne djelatnosti.

Obračun PDV-a

Predaja obrazaca PDV ( mjesečna , tromjesečna), obrasca PDV-S ,ZP,PPO, INO PPO, PZ 42 i 43.

Evidencija dugotrajne imovine , sitnog inventara

Obračuni amortizacije.

Blagajna

Evidentiranje uplata i isplata troškova plaćenih gotovinom.

Platni promet

Plaćanje obveza prema dobavljačima, poreze i doprinose za radnike putem internet bankarstva vaše poslovne banke.

Obračun kamata

Na dane pozajmice, za zakašnjela plaćanja.

Obračun putnih naloga

Priprema i predaja JOPPD obrasca prema obračunu i isplati.

Obračun plaća-honorara

Obračunske i potpisne liste.

Priprema i predaja JOPPD obrazaca

Za plaću i za ostale neoporezive i oporezive primitke za koje postoji obveza predaje istih.

Evidencija kadrova

Evidencija zaposlenih radnika, radnika student i učeničkih servisa, učenika na praktičnoj nastavi.

Priprema ostalih izvješća vezanih za radnike

Prijava i odjava radnika na mirovinsko-zdravstveno putem interneta

Prijava putem interneta obvezna za više od tri zaposlena radnika.

Izrada svih statističkih izvještaja

Periodični, godišnji, poslovni izvještaji.

Izrada završnog računa, bilance i poreznih prijava

Predaja izvještaja kod nadležnih institucija

Predaja se obavlja isključivo putem interneta.

Administrativni poslovi