Naslovna

Knjigovodstvene usluge u Rijeci | Računovodstvo Rijeka | Knjigovodstveni servis Matea

Knjigovodstveni obrt ˝MATEA˝ pruža kompletno računovodstveno-knjigovodstvene usluge uz poslovno-porezno savjetovanje Trgovačkim društvima (d.o.o., j.d.o.o.) obrtima i samostalnim djelatnostima. Usluge se obavljaju ovisno o potrebi pojedinog Trgovačkog društva i obrta te po zahtjevu klijenta. Našim klijentima besplatno nudimo poslovno-porezno savjetovanje. Prema potrebi ažuriramo zaostatke.

Za nama je dugogodišnje iskustvo u knjigovodstveno-računovodstvenim poslovima kako malih, tako srednjih i velikih poslovnih subjekata u Rijeci i okolici.. Kvaliteta i učinkovitost su samo posljedica tog dugogodišnjeg iskustva i truda uloženog u proučavanje, istraživanje i rad. Stoga možete biti potpuno sigurni u odabir Knjigovodstvenog servisa “Matea” kao vašeg poslovnog partnera.

Zaboravite strah i porezne brige,
Matea će riješiti vaše poslovne knjige!

Knjigovodstveni servis MATEA Rijeka nudi slijedeće
Knjigovodstveno-računovodstvene usluge:

 • financijsko knjigovodstvo,
  glavna knjiga i dnevnik knjiženja
 • robno-materijalno knjigovodstvo
 • knjige ulaznih računa
 • knjige izlaznih računa
 • knjiga primitaka i izdataka
 • obračun PDV-a, predaja obrazaca PDV
 • evidencija dugotrajne imovine i sitnog inventara
 • blagajna
 • platni promet
 • obračun kamata
 • obračun putnih naloga
 • obračun plaća-honorara
 • priprema i predaja JOPPD obrazaca
 • evidencija kadrova
 • priprema ostalih izvješća vezanih za radnike
 • prijava i odjava radnika na mirovinsko-zdravstveno putem interneta
 • izrada svih statističkih izvještaja
 • izrada završnog računa, bilance i poreznih prijava
 • predaja izvještaja kod nadležnih institucija
 • administrativni poslovi

Više informacija

Cijena se definira u razgovoru i dogovoru sa pojedinim klijentom ovisno o točnom definiranim potrebama i zahtjevima, a između ostalog cijena ovisi i o količini zaposlenih radnika, broju dokumenata koji se obrađuje te da li vodimo kompletno materijalno-robno knjigovodstvo, količina putnih naloga, devizno knjigovodstvo, blagajna, plaćanja i ostalo.

Pošaljite upit

Postanite i vi jedan od naših mnogobrojnih
zadovoljnih klijenata!

Odgovori